• Vandrådet

  i Rebild Kommune

Vandrådet for almene vandværker i Rebild Kommune, i det daglige benævnt Vandrådet i Rebild Kommune (VRK), er etableret i 2005

VRK´s formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem almene vandværker i Rebild Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver som:

 • Koordinationsforum
 • Indsatsplaner
 • Vandforsyningsplaner
 • Kildepladsbeskyttelse
 • Vandindvinding
 • Vandforsyning i det åbne land
 • Regulativer
 • Beredskabsplaner
 • Andre fælles opgaver

VRK kan derudover bistå vandværkerne i alle spørgsmål af administrativ, teknisk og økonomisk art, samt i opgaver af fælles interesse, som f. eks. etablering af nødforsyning, lækagesporing m.v.
Vandrådets bestyrelse udpeger medlemmer til koordinationsforummet i kommunen.

På VRK´s hjemmeside kan du finde generel information om VRK.
Se referater fra repræsentantskabsmøder
Gældende regulativ finder du under information, sammen med andre informationer fra Vandrådet.
Under menupunktet “Vandrådet” kan du finde mere information om de enkelte medlemsvandværker

Vandrådet i Rebild Kommune | Tlf.:4076 8484 | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.